Brandveiligheidsadvies:

Het adviseren over de te nemen brandveiligheidsvoorzieningen bij nieuwbouw- of verbouw.

Brandveilgheidsscan:

Het controleren/beoordelen van uw gebouw aan de hand van de huidige regelgeving met de daarbij behorende rapportage omtrent de te nemen brandveiligheidsmaatregelen.

Bedrijfsnoodplan:

Het opstellen van een bedrijfsnoodplan met het bijbehorende tekenwerk conform de NEN8112.

Ontruimingsplattegronden en alarminstructiekaarten:

Het vervaardigen van ontruimingsplattegronden in autocad/stabicad conform NEN 1414, NEN 3011 en NEN ISO 7010.

Advies nood- en vluchtwegverlichting:

Het adviseren en ontwerpen van een adequate noodverlichtingsinstallatie conform het bouwbesluit; NEN 1838; Arbo omstandighedenbesluit en de NEN 1010.

Tekenwerk:

Het vervaardigen van gebruiksvergunningstekeningen en tekeningen t.b.v. allerlei brandveiligheidsinstallaties in autocad/stabicad.