Enkele referenties:

ADIVISEREN

Het adviseren over de te nemen brandveiligheidsvoorzieningen bij nieuw- en verbouw van uw pand.

CONTROLEREN

Het controleren van uw gebouw met de daarbij behorende rapportage omtrent te nemen brandveiligheidsmaatregelen.

BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN (BGB)

Indien wenselijk de controle en rapportage verzorgen voor het verkrijgen van een zogenaamd BGB-keurmerk.

BvB-RAPPORT

Het opstellen van een gelijkwaardigheidsrapportage,
het zogenaamde BvB-rapport in het kader van de overschrijding omvang brandcompartimant.

ONTRUIMINGSPLAN

Het opstellen van een ontruimingsplan met het daarbij behorende tekenwerk dit volgens de NEN 8112.

BHV-OPLEIDING

  • Maatwerk bij u op locatie
    vanaf 6 deelnemers.
  • Nieuwe opleidingen en herhalingstrainingen.
  • Afgifte eigen of NIBHV certificaat.